Informujemy, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu trwania naboru wniosków w konkursie RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Wnioski można składać do dnia 29 sierpnia 2018r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne, organizacje pozarządowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Z dofinansowania mogą skorzystać jednostki, które planują:

  • modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  • likwidację „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła,
  • budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod adresem: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/291