Konferencja „Finansowanie i technologie związane z inwestycjami w efektywność energetyczną”

Dnia 20 czerwca 2017 r. w bielskim hotelu Ibis Style odbyła się konferencja „Finansowanie i technologie związane z inwestycjami w efektywność energetyczną” dedykowana wszystkim podmiotom zainteresowanym inwestycjami związanymi z poprawą efektywności energetycznej, w szczególności przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, głównie samorządom powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także przedsiębiorcom, członkom Polskiej Izby Ekologii,...