Rada Nadzorcza

  • Konrad Łoś – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zygmunt Mizera – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Michał Glatte – Sekretarz Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

  • Katarzyna Merwart – Prezes Zarządu