Rada Nadzorcza

  • Łukasz Bryś – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Adam Myszor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Piotr Bożałkiński – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Wojciech Liberski – likwidator