Oferujemy fachowe opracowania specjalistyczne wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską oraz z aktualnymi przepisami i normami prawnymi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanej kadry gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Nasz zespół jest w stanie przygotować:

 • audyt energetyczny,
 • audyt energetyczny przedsiębiorstw,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • audyt efektywności energetycznej,
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • raport oddziaływania na środowisko,
 • analizę techniczno-ekonomiczną,
 • projekt budowlany i wykonawczy,
 • program funkcjonalno-użytkowy,
 • studium wykonalności,
 • operat wodnoprawny.

Dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu do każdego opracowania podchodzimy z profesjonalizmem uwzględniając sugestie oraz potrzeby naszych Klientów.

Więcej informacji:

+48 512 943 201

+48 781 221 888