Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie doradztwa oraz opracowywania dokumentów strategicznych, określających kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Nasze opracowania powstają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, strategiami jednostek nadrzędnych oraz wytycznymi organów nadzorujących. Współpracując ze społecznością lokalną tworzymy dokumenty uwzględniające miejscowe uwarunkowania i potrzeby.

Wykorzystujemy zdobyte przez nas doświadczenie oraz wiedzę w zakresie opracowywania m.in.:

  • programów ochrony środowiska,
  • planów gospodarki odpadami,
  • planów gospodarki niskoemisyjnej,
  • programów ograniczenia niskiej emisji,
  • projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe,
  • planów rozwoju lokalnego,
  • lokalnych programów rewitalizacji,
  • strategii zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
  • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
  • aktualizacji wyżej wymienionych dokumentów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom systematycznie powiększamy naszą ofertę, doskonaląc własne rozwiązania oraz nawiązując współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin.