„Hajcujymy-nie trujymy” – podsumowanie akcji.

W ramach akcji edukacyjnej, której współpomysłodawcą i współorganizatorem był Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. na terenie gminy w okresie styczeń-marzec prowadzone były przez Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa pomiary jakości powietrza. Warto dodać, że samochód z aparaturą pomiarową przejechał ponad 1000 km, zgromadził 120000 danych liczbowych, a każda z dzielnic została przebadana od 2 do 7 razy. Dodatkowo prowadzone były działania edukacyjno-in...