Trwa nabór II wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”

W dniu 1 października 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak: Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysł

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa 2021

Na mocy zapisów Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. audyt energetyczny przedsiębiorstwa zobligowana jest wykonać każda organizacja, która w ostatnich dwóch latach obrotowych: zatrudniała powyżej 250 pracowników lub osiągnęła roczny przychód powyżej 50 mln euro lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego (lub każdego) z tych lat powyżej 43 mln euro. Z powyższego obowiązku zwolnione są organizacje, które ...