Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
ul. Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 41 42
biuro@rfeko.pl

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
KRS: 0000182929
NIP: 937-21-69-208
REGON: 072132702
Kapitał zakładowy:
6 509 000,00 zł wpłacony w całości.

Kontakt bezpośredni

 • Dział Projektów Strategicznych
  Tomasz Giza  +48 781 221 888  tgiza@rfeko.pl
 • Dział Odnawialnych Źródeł Energii
  Dominika Florek  +48 512 943 201 dflorek@rfeko.pl
 • Dział Planowania Energetycznego
  Natalia Kosut  +48 516 263 452 nkosut@rfeko.pl
 • Dział Projektów Środowiskowych, Projekty EFS
  Alina Tomaszek  +48 515 332 958 atomaszek@rfeko.pl
 • Administracja
  Katarzyna Kosut  +48 693 927 888 biuro@rfeko.pl
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  Łukasz Burzyński  +48 888 411 911 biuro@sabios.pl