Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
ul. Legionów 57
43-300 Bielsko-Biała
+48 33 816 41 42
biuro@rfeko.pl

Administracja
+48 693 927 888

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
+48 888 411 911

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
KRS: 0000182929
NIP: 937-21-69-208
REGON: 072132702
Kapitał zakładowy:
6 509 000,00 zł wpłacony w całości.