Regionalny Fundusz Ekorozwoju powstał w 1998 r. pod firmą Beskidzki Fundusz Ekorozwoju, początkowo jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, następnie przekształcona w spółkę akcyjną (z większościowym pakietem akcji należącym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

Od dnia 2 stycznia 2009 r. spółka funkcjonuje pod firmą Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w likwidacji

Jej jedynym akcjonariuszem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W okresie swojego dotychczasowego funkcjonowania Spółka realizowała szeroki zakres usług doradczo-konsultingowych, świadczonych zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak i podmiotów gospodarczych.

Wykonywaliśmy m.in.:

  • dokumentacje z zakresu ochrony środowiska (programy ochrony środowiska, plany gospodarki odpadami, programy ograniczenia niskiej emisji);
  • dokumentacje z zakresu energetyki (audyty energetyczne, przeglądy energetyczne, strategie wykorzystania odnawialnych źródeł energii);
  • dokumentacje z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji, w szczególności obejmujące pozyskiwanie zewnętrznych, preferencyjnych środków finansowych (koncepcje realizacyjne, projekty techniczne, studia wykonalności, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, wnioski aplikacyjne do instytucji finansujących);
  • dokumentacje strategiczne i planistyczne (strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego).

W ciągu dwudziestu lat działalności Spółka wykonała ponad 1000 projektów oraz pozyskała dla swoich Klientów ponad 500 000 000 zł, głównie na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

Ponadto Spółka organizowała szereg szkoleń i konferencji poświęconych zagadnieniom wynikającym z zakresu działalności.

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w likwidacji stała się firmą bardzo pozytywnie postrzeganą przez szereg instytucji, korzystających z jej usług, czego potwierdzeniem jest bogaty zbiór referencji uzyskanych od zadowolonych klientów.

Spółka współpracuje z liczną grupą ekspertów z wielu dziedzin nauki i życia gospodarczego.