Oferta skierowana jest do wszystkich podmiotów, które chcą skorzystać z profesjonalnej obsługi w zakresie prowadzenia dokumentacji w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

W ramach usługi oferujemy:

  • monitorowanie i realizację obowiązków wynikających z Państwa pozwoleń, zezwoleń oraz umów,
  • wykonywanie sprawozdawczości, w tym pomoc w procedurach naliczania opłat środowiskowych, przygotowywania sprawozdań do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i innych emisjach (KOBIZE), prowadzenie ewidencji odpadów z wykorzystaniem kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów czy naliczanie opłat produktowych,
  • pomoc w dopełnieniu obowiązków nałożonych na przedsiębiorców w zarządzeniach pokontrolnych w tym także eliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w Państwa firmie, a także przygotowanie Państwa do ewentualnej kontroli i wsparcie merytoryczne w trakcie kontroli,
  • reprezentowanie Państwa przed organami ochrony środowiska i organami inspekcji ochrony środowiska,
  • prowadzenie nadzoru prawnego nad obowiązkami wynikającymi ze zmieniających się przepisów prawa,
  • stałą pomoc doświadczonego doradcy.

Chcąc zapewnić naszym klientom szeroką gamę usług oferujemy również profesjonalne doradztwo formalno-prawne w powyższym zakresie. Nasz wysoko wykwalifikowany zespół udzieli konsultacji opartych na aktualnych przepisach, interpretacjach organów administracyjnych jak również na długoletnim doświadczeniu naszych ekspertów.