Firma Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej oferuje pracę głównie przy projektach w sektorze użyteczności publicznej, mieszkaniowym i przemysłowym, związanych z optymalizacją energetyczną.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy specjalistów z zakresu:

Inżynierii środowiska,
Ochrony środowiska,
Energetyki,
Finansów i rachunkowości.Oferujemy:

  • pierwszy start na rynku pracy i zdobycie doświadczenia,
  • pracę w młodym, rozwijającym się zespole,
  • elastyczny czas pracy,
  • możliwość rozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia/kursy/studia podyplomowe współfinansowane przez pracodawcę.

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe (w tym wyższe niepełne) lub student w systemie zaocznym,
  • obsługa komputera w środowisku Windows – pakiet Office,
  • mile widziane prawo jazy kat. B,
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

W stopce przesyłanych dokumentów należy podać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 33 816 41 42, e-mail: biuro@rfeko.pl moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy (opis stanowiska np. inżynier środowiska)”

Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: kariera@rfeko.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1) Aplikując na wolne stanowisko pracy przyjmuje do wiadomości, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A., ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała, telefon: 33 816 41 42, e-mail: biuro@rfeko.pl
b) Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się kierując korespondencję na adres wskazany w zdaniu pierwszym z dopiskiem „dane osobowe” lub przesyłając informacje na adres e-mail: biuro@sabios.pl;
c) Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
– udzielonej zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowsko pracy,
– umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO związanej z realizacją stażu
d) Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania u Administratora czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak również podmiotom realizującym zadania zlecone przez administratora danych w drodze umowy powierzenia danych lub innego instrumentu prawnego.
e) Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w którym to osoba aplikująca może odebrać swoje dokumenty rekrutacyjne, a po upływie tego okresu zostaną one zniszczone.
f) Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych, wycofania udzielonej zgody bez wpływu na przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
g) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.
h) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.
i) Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.