PROJEKT ZAKOŃCZONY

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w likwidacji realizuje projekt „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH – kompleksowy program wsparcia osób rozpoczynających działalność gospodarczą”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 40 os. powyżej 30 roku życia zamieszkujących subregion południowy, pozostających bez zatrudnienia i planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

REKRUTACJA DO PROJEKTU POTRWA OD 25 WRZEŚNIA DO 09 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Dodatkowy nabór biznesplanu odbędzie się w dniu 07 maja 2018 r. w godzinach 8:15-14:45

Ranking punktów za ocenę biznesplanów osób, które zakwalifikowały się do uzyskania wsparcia finansowego na rozwój działalności gospodarczej znajduje się poniżej.

Pobierz ranking punktów za biznesplan PDF

Uprzejmie informujemy, że nabór biznesplanów w ramach projektu Przyszłość w Twoich rękach odbędzie się w dniach 26 do 28 marca 2018r.

Biznesplany można składać osobiście w biurze projektu (w godzinach 8.15-14.45) lub przesłać je pocztą.

Zostali wyłonieni uczestnicy projektu o następujących numerach:
3, 9, 12, 21, 27, 28, 37, 43, 47, 52, 54, 56, 59, 68, 71, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 105, 108, 116, 118, 123, 124, 125, 137

Pobierz ranking punktów PDF

Osoby które zakwalifikowały się do projektu proszone są o zapoznanie się z umieszczonymi poniżej regulaminem przyznawania środków finansowych oraz załącznikami:

Regulamin – Regulamin (wersja aktualna) – przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KK15.11-1-1 – Pobierz

Regulamin – Regulamin (wersja nieaktualna) – przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości KK15.11-1-1 – Pobierz
Załącznik nr 1 – Zapotrzebowanie na usługi doradcze po założeniu działalności gospodarczej – Pobierz
Załącznik nr 2 – Standardy oceny biznesplanów – Pobierz
Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy wsparcie pomostowe – Pobierz
Załącznik nr 4 – Biznesplan – Pobierz
Załącznik nr 5 – Karta oceny biznesplanu – Pobierz
Załącznik nr 6 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – Pobierz
Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego – Pobierz
Załącznik nr 8 – Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego uwagi – Pobierz
Załącznik nr 9 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych – Pobierz
Załącznik nr 10 – Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – Pobierz
Załącznik nr 11 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – Pobierz
Załącznik nr 12 – Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego – Pobierz
Załącznik nr 13 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis – Pobierz
Załącznik nr 14 – Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis – Pobierz
Załącznik nr 15 – Formularz informacji przedst. przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Pobierz
Załącznik nr 16 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług wsparcie finansowe – Pobierz
Załącznik nr 17 – Oświadczenia – Pobierz
Załącznik nr 18 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch źródeł wsparcia – Pobierz
Załącznik nr 19 – Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia – Pobierz
Załącznik nr 20 – Rozliczenie wsparcia finansowego – Pobierz
Załącznik nr 21 – Rozliczenie wsparcia pomostowego – Pobierz
Załącznik nr 22 – Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis – Pobierz

Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są do dostarczenia dokumentów potwierdzających ich statut w terminie 3 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego komunikatu (zgodnie z regulaminem rekrutacji paragraf 11, ustęp 5)

Na listę rezerwową dostały się osoby z następującymi numerami:
23, 35, 50, 51, 55, 61, 81, 102, 112, 138

Pobierz ranking punktów – lista rezerwowa PDF

Lista osób z następującymi numerami, które nie zakwalifikowały się do projektu:
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 83, 86, 89, 91, 94, 100, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 139

Pobierz ranking punktów – lista osób odrzuconych PDF

WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE ZGŁOSIŁY CHĘĆ UDZIAŁU W PROJEKCIE „PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH” BARDZO DZIĘKUJEMY – ZESPÓŁ RFEKO