Informujemy, iż 30 sierpnia 2018 r. rozpoczną się nabory wniosków w ramach poddziałania:

5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego – nr konkursu: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-273/18
5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
  i stowarzyszenia.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej)

Natomiast 31 sierpnia 2018 r. rozpoczną się nabory w następujących konkursach:

4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
  i stowarzyszenia.
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 • Szkoły wyższe.
 • Organizacje pozarządowe.
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego – nr konkursu: RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego – nr konkursu: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-271/18
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego – nr konkursu: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-272/18

Dofinansowanie mogą otrzymać:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
  i stowarzyszenia;
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 • Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/otwieramy_nowe_nabory_wnioskow