Panele fotowoltaiczne są coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach, budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych. Panele fotowoltaiczne to zespoły ogniw słonecznych, które przekształcają energię słoneczną w elektryczną.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały o mocy zależnej od wielkości instalacji, pory roku i warunków pogodowych (czyli ilości padającego na nie światła słonecznego). Dlatego też umieszcza się je najczęściej na połaci dachowej o ekspozycji południowej. Panele powinny być montowane pod odpowiednim kątem tak by pobierać jak największą ilość energii słonecznej. Dla obszaru Polski optymalne nachylenie wynosi od 30° do 40°.

Pomimo często pojawiającej się opinii o niskiej skuteczności, a co za tym idzie opłacalności instalacji fotowoltaicznej w polskim klimacie, analiza map ilustrujących stopień nasłonecznienia w Europie wskazuje, że większość obszaru Polski nie odbiega pod względem nasłonecznienia od północno-wschodnich Niemiec, gdzie panele fotowoltaiczne są stosowane na szeroką skalę.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego–od wyliczenia potencjalnych zysków słonecznych, poprzez analizę opłacalności inwestycji aż do pozyskania dofinansowania ze środków krajowych i unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z filmami pokazującymi instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu naszej siedziby.