Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy oznacza całkowitą sumę emisji gazów cieplarnianych, jaka emitowana jest do atmosfery w wyniku działalności człowieka, organizacji, produktu lub procesu, wyrażona w ekwiwalencie emisji CO2 w ciągu roku.

W jakim celu wyznacza się ślad węglowy?

Wyznaczenie śladu węglowego daje informacje na temat wpływu człowieka, firmy, procesu lub produktu na środowisko naturalne. To także pierwszy krok w kierunku podjęcia działań na rzecz zredukowania emisji gazów cieplarnianych, powstających w wyniku działalności Twojego przedsiębiorstwa, konkretnego procesu, w cyklu życia danego towaru lub funkcjonowania człowieka.
Sama chęć zdobycia informacji na temat śladu węglowego jest potwierdzeniem Twojej świadomości ekologicznej oraz poczucia odpowiedzialności za zmiany klimatu i zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń.

Wskaźnik ten jest prostym narzędziem do kontrolowania wszelkich podejmowanych przez Ciebie działań i strategicznych decyzji, które mogą stać się źródłem emisji. Umożliwia również zdiagnozowanie głównych dróg i miejsc emitowania gazów cieplarnianych oraz podjęcie kroków, zmierzających do ich wyeliminowania.

Nie ma obecnie uregulowań i umocowań prawnych, które zobligowałyby organizacje do obliczania śladu węglowego. Pomimo to, istnieje grupa przedsiębiorstw, która świadomie przystąpiła do procesu wyznaczenia ekwiwalentu emisji CO2 i kontynuuje wieloletnie działania monitorujące ślad węglowy całej firmy i produktów. Do głównych powodów, dla których dokonuje się obliczeń śladu węglowego zalicza się:

  • Wymagania stawiane ze strony zagranicznych kontrahentów w postępowaniach przetargowych – podanie śladu węglowego w państwach takich jak Francja i Wielka Brytania to czynnik decydujący o możliwości udziału w przetargach i jedno z głównych kryteriów wyboru oferty danego przedsiębiorstwa.
  • Poznanie najważniejszych źródeł emisji gazów cieplarnianych daje możliwość znalezienia rozwiązań na ich ograniczenie, co w większości przypadku znajduje odzwierciedlenie w zmniejszeniu kosztów eksploatacyjnych firmy (przykładowo: montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na nowe w technologii LED to rozwiązania istotnie ograniczające zużycie energii elektrycznej z sieci i koszty związane z jej poborem).
  • Ślad węglowy może być więc narzędziem, które pozwoli na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Twojej firmy. Wzrost świadomości konsumpcyjnej zdeterminował zwiększenie wagi społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Społeczeństwo oczekuje od firm dochowania wszelkich starań w celu zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń w stanie niepogorszonym, wynagradzania szkód, udziału w finansowaniu kampanii społecznych, inwestycji w nowe, przyjazne środowisku technologie.
Ślad węglowy - schemat
Ślad węglowy – schemat

Oblicz swój ślad węglowy z naszą pomocą!

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce świadczymy kompleksowe usługi związane z obliczaniem śladu węglowego przedsiębiorstwa i produktu. Wspieramy firmy w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji i wdrażaniu rozwiązań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dołącz do pionierskiej grupy przedsiębiorstw, która będzie kontrolować wielkość emisji gazów cieplarnianych.

ślad węglowy certyfikat 1 ślad węglowy certyfikat 2