Dnia 20 czerwca 2017 r. w bielskim hotelu Ibis Style odbyła się konferencja „Finansowanie i technologie związane z inwestycjami w efektywność energetyczną” dedykowana wszystkim podmiotom zainteresowanym inwestycjami związanymi z poprawą efektywności energetycznej, w szczególności przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, głównie samorządom powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także przedsiębiorcom, członkom Polskiej Izby Ekologii, Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej oraz partnerom handlowym Regionalnego Funduszu Ekorozwoju S.A.

Patronat nad konferencją objęła Polska Izba Ekologii, której Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. jest członkiem.