W Tarnowskich Górach ruszył pilotażowy program do walki ze smogiem o nazwie „Hajcujymy-nie trujymy”. Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. jest współpomysłodawcą i współorganizatorem programu wspólnie z gminą Tarnowskie Góry, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Akcja zakłada zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Tarnowskie Góry na temat zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza. W tym celu przy wykorzystaniu pakietu rozwiązań służących kompleksowemu monitorowaniu jakości powietrza oraz rozpoznawaniu zagrożeń smogowych na znacznych obszarach opracowanych przez Główny Instytut Górnictwa przeprowadzone zostaną badania zanieczyszczeniem powietrza. Pomiary zostaną przeprowadzone w dwóch seriach, podczas zbliżonych warunków pogodowych, a ich wyniki zostaną publicznie udostępnione.