W związku z nowelizacją ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych. W myśl zmienionych przepisów, akcje nie będą mogły mieć formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym przez dom maklerski, który jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

W związku w powyższym, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki pod firmą Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz na kompleksowe doradztwo w zakresie procesu obsługi wyżej wymienionego rejestru.

Do pobrania: Pełna treść ogłoszenia – pobierz