Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. w Bielsku-Białej informuje, iż w okresie 12.09.2019r. – 20.09.2019r. planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego 3.4 „Budownictwo energooszczędne”. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Instytucją organizującą konkurs jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Programu będzie poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2, która zostanie osiągnięta poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w tym w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Szczegółowy regulamin, lista projektów i beneficjentów, oraz warunki dofinansowania zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl w sierpniu 2019r. Zachęcamy do śledzenia strony www.rfeko.pl, na której na bieżąco będą pojawiać się informacje na temat naboru.