W ramach akcji edukacyjnej, której współpomysłodawcą i współorganizatorem był Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. na terenie gminy w okresie styczeń-marzec prowadzone były przez Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa pomiary jakości powietrza. Warto dodać, że samochód z aparaturą pomiarową przejechał ponad 1000 km, zgromadził 120000 danych liczbowych, a każda z dzielnic została przebadana od 2 do 7 razy.

Dodatkowo prowadzone były działania edukacyjno-informacyjne w celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zagrożeń związanych ze złą jakością powietrza oraz przeciwdziałaniu im.

Akcja „Hajcujymy-nie trujymy” wspierana była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podczas finału wręczono również nagrody dla najczystszych (najmniej uciążliwych pod względem niskiej emisji) ulic w mieście.

Mamy nadzieję, że akcja stanie się wzorem dla innych gmin do naśladowania.