Rozszerzenie oferty szkoleniowej dla rolnictwa.

Informujemy, że rozszerzamy naszą ofertę szkoleniową o zaawansowane technologie dedykowane na potrzeby rolnictwa. Szkolenie obejmuje m.in. przekazanie wiadomości na temat wykorzystywania dronów w rolnictwie, wykorzystywania dronów na potrzeby analiz pokrycia terenu oraz wykorzystywania aplikacji niekomercyjnych w celu analizy danych i zarządzania informacjami w rolnictwie.

Nowe nabory wniosków

Informujemy, iż 30 sierpnia 2018 r. rozpoczną się nabory wniosków w ramach poddziałania: 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego – nr konkursu: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-273/18 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18 Dofinansowanie mogą otrzymać: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Podmioty, w których większość udziałów lub akcj...

Zmiana terminu dotyczącego poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Informujemy, że podjęto decyzję o wydłużeniu terminu trwania naboru wniosków w konkursie RPSL.04.03.04-IZ.01-24-224/17 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –...

Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”.

Informujemy, że trwa IV nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać do dnia 21 grudnia 2018r. Celem głównym programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Beneficjentami (Wnioskodawcami) mogą być zare...

Rozszerzenie oferty w zakresie szkoleń dotyczących efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej i sektora mieszkaniowego.

Z przyjemnością informujemy Państwa o rozszerzeniu naszej oferty szkoleniowej o cykl warsztatów związanych z efektywnością energetyczną obiektów użyteczności publicznej i sektora mieszkaniowego. Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości mających na celu zarówno optymalizację energetyczną zarządzanej substancji jak i optymalizację kosztów. Niezmiennie w ramach naszych usług oferujemy również pozyskiwa...

„Hajcujymy-nie trujymy” – podsumowanie akcji.

W ramach akcji edukacyjnej, której współpomysłodawcą i współorganizatorem był Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. na terenie gminy w okresie styczeń-marzec prowadzone były przez Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa pomiary jakości powietrza. Warto dodać, że samochód z aparaturą pomiarową przejechał ponad 1000 km, zgromadził 120000 danych liczbowych, a każda z dzielnic została przebadana od 2 do 7 razy. Dodatkowo prowadzone były działania edukacyjno-in...

Monitoring jakości powietrza w Tarnowskich Górach – otwarcie projektu

W Tarnowskich Górach ruszył pilotażowy program do walki ze smogiem o nazwie „Hajcujymy-nie trujymy”. Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. jest współpomysłodawcą i współorganizatorem programu wspólnie z gminą Tarnowskie Góry, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Akcja zakłada zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Tarnowskie Góry na temat zagrożeń związanych ze złą jako...

Konferencja „Finansowanie i technologie związane z inwestycjami w efektywność energetyczną”

Dnia 20 czerwca 2017 r. w bielskim hotelu Ibis Style odbyła się konferencja „Finansowanie i technologie związane z inwestycjami w efektywność energetyczną” dedykowana wszystkim podmiotom zainteresowanym inwestycjami związanymi z poprawą efektywności energetycznej, w szczególności przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, głównie samorządom powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także przedsiębiorcom, członkom Polskiej Izby Ekologii,...