„Hajcujymy-nie trujymy” – podsumowanie akcji.

W ramach akcji edukacyjnej, której współpomysłodawcą i współorganizatorem był Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. na terenie gminy w okresie styczeń-marzec prowadzone były przez Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa pomiary jakości powietrza. Warto dodać, że samochód z aparaturą pomiarową przejechał ponad 1000 km, zgromadził 120000 danych liczbowych, a każda z dzielnic została przebadana od 2 do 7 razy. Dodatkowo prowadzone były działania edukacyjno-in...

Monitoring jakości powietrza w Tarnowskich Górach – otwarcie projektu

W Tarnowskich Górach ruszył pilotażowy program do walki ze smogiem o nazwie „Hajcujymy-nie trujymy”. Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A. jest współpomysłodawcą i współorganizatorem programu wspólnie z gminą Tarnowskie Góry, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Akcja zakłada zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Tarnowskie Góry na temat zagrożeń związanych ze złą jako...

Konferencja „Finansowanie i technologie związane z inwestycjami w efektywność energetyczną”

Dnia 20 czerwca 2017 r. w bielskim hotelu Ibis Style odbyła się konferencja „Finansowanie i technologie związane z inwestycjami w efektywność energetyczną” dedykowana wszystkim podmiotom zainteresowanym inwestycjami związanymi z poprawą efektywności energetycznej, w szczególności przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, głównie samorządom powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także przedsiębiorcom, członkom Polskiej Izby Ekologii,...